søndag 12. november 2023

November: Strikk julegåver i ro og mak

 

I Vottelaugets «kalender» for 2023 er oppfordringa i november å strikke julegåver i ro og mak!
Skal du dele på SoMe med knaggen #vottelaugvottnovember23 er det Vottelaugets oppskrifter som gjeld, men elles kan du jo strikke akkurat det du har lyst - og tid til!