mandag 20. desember 2021

Din egen unike vott ...

 ... står det i introduksjonen til årets julemysterium. Her er mine, men det er, om ikke utallige, så i hvert fall veldig mange flere muligheter. 


For venstre vott var det to alternativer for første mønster (hjerte og stjerne), og to på toppen (selburose og (jule)tre). Det blir fire mulige kombinasjoner. Så kom det ei snøstjerne sammen med tommelen, og da ble det to muligheter til, altså seks. 

For høyre vott var det blomst og engel som første mønster. Som andre mønster kompasstjerne og klokke, og da har vi fire muligheter der. Sammen med tommelen kom det så ei ny selburose, og da har vi seks der også. 


Med fredagsoverraskelsen kom julebukken - som kan brukes både på høyre og venstre vott, da blir det tre nye muligheter, altså 9 på høyre og 9 på venstre. Nissen i lørdagsoverraskelsen kan også brukes på både høyre og venstre vott, da blir det tolv mulige kombinasjoner på hver vott.

Når vi så skal kombinere høyre- og venstrevotter til et par, og har 12 mulige kombinasjoner for både venstre og høyre vott, da blir det 144 mulig vottepar. 

Og diagrammene for venstre og høyre vott kan jo godt byttes om, og da blir tallet enda høyere. Og vi har ikke engang begynt å telle forskjellige fargekombinasjoner.... 

Hva er sjansen for at to strikkere lager to helt like par? Det overlater jeg til noen andre å finne ut...! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar